medicina di cinese tradizionale

Rimedi di erbe cinesi, Clorammina B, Medicina di erbe cinese.